https://www.traditionrolex.com/27

Nabízíme bezplatnou skartaci dokumentů

Jsme společnost certifikována pro skartaci dokumentů

pro fyzické osoby a státní i privátní právnické osoby.

 

Co skartujeme:

tiskové papíry potištěné a nepotištěné včetně kovových sponek a drátků do sešívaček

papírové kancelářské desky bílé a barevné

krabice a kartony

 

Co neskartujeme: 

pákové pořadače (šanony)

plastové eurosložky 

kancelářské papírové materiály obsahující kovové části 

 

Jak skartace probíhá:

Ihned při vjezdu vozidla do areálu je toto nejprve zváženo, poté je materiál určený ke skartaci vyložen v uzavřené hale z vozidla přímo do horizontálního rozvlákňovače, ve kterém dochází ke smíšení materiálu s technologickou vodou, kde za pomocí mlecích orgánů (hvězdicový rotor a stator) dojde v řádu několika minut k jeho rozvláknění na jednotlivá vlákna.

Tento proces je zcela nevratný, dokumenty (vstupní materiál) v žádném případě již nelze "vrátit" do původního stavu. Vozidlo při opuštění areálu je opětovně zváženo, kdy naměřený váhový rozdíl je uveden do skartačního protokolu o ekologické likvidaci.

Skartaci probíhá v uzavřené budově s kontrolou pohybu osob a kamerovým systémem.

Kontaktní osoba:

Lukáš Komínek
607 066 042
583 030 596
lukas.kominek@balsac.cz

© 2024 Balsac papermill s.r.o. | whitewolf.cz
https://www.traditionrolex.com/27 stringent specifications will be the features regarding luxury link.cheap atvs xpro engangs vape 1500 puffs mango peach guava under $63 works to make spare time memorable also terrific.