https://www.traditionrolex.com/27

shop for lost vape ursa nano pro on etsy.

O společnosti

    

Navazujeme a dále rozvíjíme tradici výroby speciálních balicích papírů a papírových sáčků v České republice. Vyrábíme jednostranně hlazené balicí papíry určené především k balení, přepravě a uchovávání potravin a průmyslových výrobků. Upravujeme role, roličky a archy různých rozměrů.

Vyvážíme do celého světa. Export tvoří více než 2/3 celkové produkce.  

Jsme držitelem certifikace systému řízení kvality  ČSN EN ISO 9001:2016, certifikace pro styk s potravinami Isega a ITC u vybraných výrobků i dalších důležitých certifikátů v jednotlivých segmentech výroby.

Majoritním vlastníkem společnosti Balsac papermill s.r.o.  je JIVA Trade s.r.o., dlouhodobě  a úspěšně fungující obchodník na trhu se sběrovým papírem v rámci evropských trhů.

      

     

Historie

„ V severomoravském úvalu leží ta milá, útulná vesnička naše, jako by snila dávný sen prošlých dob, šťastných i nešťastných. Leží mezi pestrou směsicí polí a luk, vinoucích se podél řeky Moravy, jsouc pohraniční osadou a jest hlídána nedalekými hrady, na východě Úsovem, na západě Mírovem, na jihu Bouzovem, na severu Zábřehem, památníky naší slávy i našeho utrpení,“ říká zanícené vyznání řídícího učitele Josefa Bubeníka v kronice Lukavice.  

Lukavice  je místo, kde se již od počátku 20. století vyrábí papír. Původně stál v místech firmy mlýn s vodní turbínou a elektrárnou pro potřeby provozu. V roce 1907 mlýn do základů vyhořel. O rok později nový majitel, Petr Adámek, dal z mlýna vybudovat továrnu na výrobu krycí lepenky s jedním papírenským strojem. Od roku 1911 patřila továrna bratrům Aronovým.  Továrna prošla nákladnou rekonstrukcí a tím se rozšířil sortiment o balicí papíry.  Ve dvacátých letech se přidala ještě výroba kupeckých sáčku, která se ukázala jako vysoce rentabilní. Sáčky se začaly vyvážet i do zahraničí, a to zejména do Maďarska, Itálie a na Střední Východ. Ve 30. letech v areálu továrny vyrostla i celulózka, která produkovala až 5 tisíc tun sulfitové buničiny ročně.

Během druhé světové války byli Aronové zajati a odvlečeni do koncentračního tábora, kde oba zahynuli. Do továrny byl dosazen kníže Alois von Liechtenstein, majitel zámku ve Velkých Losinách. V květnu roku 1945 byla továrna těžce poškozena. Dne 8. května 1945 papírna utrpěla 260 dělostřeleckých zásahů. Dělníci začali s nejnutnějšími opravami. V krátké době byly dány do pořádku zborcené střechy, zasklena okna a postaven komín. Díky tomu se již na podzim roku 1945 začalo s výrobou, kdy se rozjel třetí papírenský stroj.

Významným krokem se stala montáž papírenského stroje typu Yankee. Stroj zůstal v Lukavici během nevydařeného transportu z papírny u Leningradu do Německa. Mnohé součásti stroje byly poztráceny. Stroj se podařilo sestavit díky pomoci dělníků ze Škodových závodů. Den spuštění čtvrtého papírenského stroje v roce 1950 se stal slavnostním okamžikem a proběhl za účasti zástupce ministra průmyslu Augustina Klimenta. Během padesátých let byla továrna znárodněna a stala se součástí národního podniku Olšanské papírny zahrnující všechny papírenské továrny od Písečné až po Olomouc. V této době začal v Lukavici vyrábět i pátý papírenský stroj - tím se továrna stala plnohodnotnou papírnou, která tak vyrábí zejména obalový papír již přes 100 let prakticky bez přerušení. Od počátku výroby byla do papírny zavedena železniční vlečka a továrna využívala energii vodního náhonu, který je jedním z původních přirozených ramen Moravy, jež se zde často rozděluje a opět spojuje. V průběhu 20. století až do 90. let se papírna v Lukavici stala jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu.

Po pádu komunismu v roce 1989 prošly Olšanské papírny privatizací a přechodem do soukromého vlastnictví. I v současné době je lukavická papírna stále jedním z významných pilířů papírenského průmyslu v České republice. 

 

Přehled nejdůležitějších dat z historie papírny v Lukavici:

1908  výstavba továrny na krycí lepenku

1911  továrnu kupují bratři Aronové

1941  továrnu přebírá kníže Alois von Lichtenstein

1950  znárodnění papírny – papírna Lukavice se stala součástí národního podniku Olšanské papírny

1995  privatizace Olšanských papíren – papírna Lukavice se stává hlavním sídlem společnosti                 Morpa a.s.

1999  vznik nové společnosti Olšanské papírny a.s. s provozy Lukavice, Jindřichov, Aloisov, Vlčice, Velké Losiny. Ukončen provoz jednoho papírenského stroje (PS3), který vyráběl vysoce vymleté papíry - Pergamenovou náhradu a Havanu v objemu cca 250 tun měsíčně.

2010  papírnu v Lukavici přebírá jihočeský závod JIP – Papírny Větřní, a.s.

2013  papírnu provozuje společnost Balsac papermill s.r.o. a navazuje na tradici výroby papíru s exportem do celého světa

2022  100% vlastníkem společnosti Balsac papermill s.r.o. se stává společnost Jiva Trade s.r.o., která pronajímá areál své dceřiné společnosti. Výroba balicích papírů pokračuje na dvou papírenských strojích s kapacitou více než 2000 tun měsíčně. Mimo to je provozováno středisko sáčkárny (11 strojů) a úpravny. Dochází k realizaci investic především v oblasti úspor energií a tepla.

© 2024 Balsac papermill s.r.o. | whitewolf.cz
https://www.traditionrolex.com/27